Hasiči oslávili 90. rokov

V nedeľu 25.09.2011 sa futbalovom ihrisku TJ Slovan Belá nad Cirochou konali oslavy 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v našej obci. Na tejto oslave sa zúčastnili družstvá z DHZ Dlhé nad Cirochou, DHZ Modra nad Cirochou, DHZ Kamenica nad Cirochou, DHZ Ptičie, DHZ Papín a domáci DHZ Belá nad Cirochou. Slávnostný nástup na ihrisku bol za účasti pozvaných hostí a občanov. Po slávnostnom hlásení predsedu ZO DHZ Ervína Škutku a zaznení štátnej hymny sa slova ujal starosta obce p. Ján Vajda, ktorý vo svojom príhovore všetkých privítal. Potom vystúpila kronikárka DHZ p. Blažena Škutková, ktorá vo svojom príhovore zhrnula činnosť DHZ za obdobie od roku 1921 až po súčasnosť. O slovo požiadal predseda územného výboru DPO v Humennom p. Michal Čurlej, ktorý vyzdvihol prácu DHZ Belá nad Cirochou a odovzdal medailu ZO DHZ Belá nad Cirochou „Za zásluhy“, ktorú prevzal predseda Ervín Škutka. Následne boli starostom obce p. Jánom Vajdom, predsedom ZO DHZ Ervínom Škutkom a predsedom územného výboru DPO v Humenom p. Michalom Čurlejom odovzdané pamätné plakety členom DHZ Belá n/C. za ich dlhoročnú činnosť v DHZ. Jednalo sa o týchto členov: Pavol Vajda – 37 rokov členom, Jozef Haburaj – 33 rokov členom, Ján Karľa – 31 rokov členom, Marek Haburaj – 23 rokov členom, Jozef Škutka a Pavol Škutka  - 22  rokov členom, Pavol Dunaj, Vladimír Pavlisko, Jozef Krešila, Jozef Gič, Pavol Karľa – 21 rokov členmi a najstarší ocenený člen bol Ján Gábrik – 39 rokov členom. Predseda ZO DHZ ocenil terajšieho starostu obce Jána Vajdu, ako aj bývalého starostu Ing. Ján Britana za dobrú spoluprácu a vzájomné porozumenie pri spoločnej činnosti obce a DHZ pamätnou plaketou s venovaním a „hasičskou sekerkou“. Starosta obce ocenil dvoch členov výboru, ktorí sa najviac venujú práci s družstvom a údržbe techniky a to predsedovi Ervínovi Škutkovi a Jozefovi Salajovi.

Potom na pokyn hlavného rozhodcu p. Cyrila Mesároša boli zúčastnené družstva oboznámené s priebehom osláv 90. výročia DHZ Belá nad Cirochou. Družstvá súťažili v dvoch kolách požiarnym útokom na terče s použitím vody z kade. Cez prestávku boli vykonané netradičné súťaže. Každé družstvo dalo jedného člena na vykonanie disciplíny a to v pití piva a hodom hadice a následným rozvinutím do bránky 1 x 0,5 zo vzdialenosti 7 metrov. V pití piva vyhral člen družstva z Dlhého nad Cirochou časom 4,43 sekúnd a v disciplíne hodom hadice na bránku vyhral člen družstva z Kamenice nad Cirochou. Na svoje si prišli aj najmenší účastníci z radu divákov – deti, ktoré si mohli vyskúšať striekať na terč za použitia džberovej  striekačky. Za súťaž ich čakala sladká odmena. Občania, ale hlavne deti si mohli prezrieť aj nové vozidlo Iveco Daily, ktoré má DHZ v užívaní. Po ukončení všetkých pokusov v disciplíne požiarny útok bolo vykonané vyhlásenie výsledkov. V požiarnom útoku sa umiestnili družstvá na týchto miestach: 1. Ptičie – čas 19,45 s., 2. Belá nad Cirochou – čas 20 s., 3. Modra nad Cirochou – čas 20,22 s., 4. Kamenica nad Cirochou, 5. Dlhé nad Cirochou, 6. Papín.

V závere predseda DHZ Belá nad Cirochou poďakoval za účasť všetkým súťažiacim, hosťom, divákom. Poďakoval sa aj starostovi obce za zabezpečenie občerstvenia a stravy v podobe guľáša a pečeného prasaťa, na ochutnávku ktorého boli pozvaní aj diváci zúčastňujúci sa tejto oslavy.  Veríme, že všetci účastníci si z poobedňajšieho popoludnia odniesli pekný zážitok. Tí, čo neboli môžu len závidieť tým, čo boli a videli krásne oslavy 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.

Ervín Škutka

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com