INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta SR

V prílohe je zverejnená informácia  o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky.

 

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR