Informácia pre seniorov

Informácia pre seniorov

    Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom dáva pdo pozornosti informácie týkajúce sa trestnej činnosti páchanej najmä na starších ľuďoch. Informácie sa týkajú problematky zvýšeného počtu trestných činov podvodov na osobách vyššieho veku. Pri tejto trestnej činnosti páchatelia úmyselne uvádzajú seniorov do omylu alebo využívajú ich omyl a na škodu seniorov sa obohacujú alebo si prisvojujú ich veci, v niektorých prípadoch aj ich celoživotné úspory.

Bližšie informácie sú uvedené nižšie:

Informácie pre seniorov