Informácia pre seniorov

    Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom dáva pdo pozornosti informácie týkajúce sa trestnej činnosti páchanej najmä na starších ľuďoch. Informácie sa týkajú problematky zvýšeného počtu trestných činov podvodov na osobách vyššieho veku. Pri tejto trestnej činnosti páchatelia úmyselne uvádzajú seniorov do omylu alebo využívajú ich omyl a na škodu seniorov sa obohacujú alebo si prisvojujú ich veci, v niektorých prípadoch aj ich celoživotné úspory.

Bližšie informácie sú uvedené nižšie:

Informácie pre seniorov

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com