OZNÁMENIE O NEPODPÍSANÍ UZNESENIA č. 57/2019, č. 58/2019, č. 60/2019 a č. 62/2019

Dňa 4. júla 2019 starosta obce Ján Vajda, nepodpísal štyri uznesenia zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou, a to:

  • Uznesenie č. 57/2019 zo dňa 25.06.2019
  • Uznesenie č. 58/2019 zo dňa 25.06.2019
  • Uznesenie č. 60/2019 zo dňa 25.06.2019
  • Uznesenie č. 62/2019 zo dňa 25.06.2019
 
Starosta obce Belá nad Cirochou využil svoju právomoc vetovať uvedené uznesenia a tým pozastavil ich výkon, nakoľko sa domnieva, že sú zjavne nevýhodné pre obec.