Káblovka V Belej má 20 rokov

Je to až neuveriteľné, ale od pripojenia prvých účastníkov ubehlo v auguste tohto roku už
20 rokov. Káblová televízia v našej obci teda funguje už mnoho rokov aj vďaka niekoľkých
nadšencov, ktorí udržiavajú celý systém v prevádzkyschopnom stave.
Určite ste postrehli nárast ceny za káblovku od 1.7.2011. Ten bol schválený na výročnej
členskej schôdzi konanej v apríli tohto roku. Nárast ceny podľa prítomných členov je
minimálny a potrebný vzhľadom k tomu, že od tohto roku musíme platiť nájom za využívané
elektrické stĺpy 14,50€/stĺp, čo pri počte 318 stĺpov činí 4611 €/rok. Je to pomerne veľká
čiastka, ktorú nemáme možnosť získať iným spôsobom, ako spomínaným zvýšením
poplatkov. Myslíme si, že pri terajšom príjme 21 programov je to minimálny poplatok,
aký neposkytuje žiadna spoločnosť s podobným zameraním na Slovensku. Viacerí z Vás
môžu namietať, že kvalita signálu nie je na požadovanej úrovni. Musíme priznať, že
v mnohých prípadoch máte pravdu. Niekedy je to spôsobené aj tým, že niektorí účastníci
svojvoľne a neodborne zasahujú do celého systému tým, že pripájajú k rozvodu vlastné
antény, rozdeľujú signál pre viac televízorov a podobne. Tým zhoršujú signál nielen sebe,
ale aj následným účastníkom v smere šírenia programov. Na základe uznesenia spomínanej
členskej schôdze došlo začiatkom septembra k podpisu zmluvy s firmou INFRATECH
s.r.o., ktorá v najbližšom období preberie zodpovednosť za celkový technický stav celého
systému a teda aj za kvalitu signálu. Ich zamestnanci už začali budovať nové optické
rozvody, ktoré zabezpečia výrazný nárast kvality signálu hlavne u koncových a vzdialenejších
účastníkov, ale pribudne aj možnosť pripojenia internetu po kábli za minimálny poplatok
s veľkou rýchlosťou prenosu dát. Celá sieť by mala byť rekonštruovaná v priebehu cca dvoch
mesiacov.
V spolupráci so spomínanou spoločnosťou plánujeme aj spustenie obecného programu, ktorý
Vám prinesie aktuálne informácie z diania v obci, ale aj z blízkeho okolia. Od 1.11.2011
na základe uznesenia členskej schôdze ukončíme spoluprácu s Nova Sport a tento program
nahradíme možno ešte lepším programom Sport1. Po celkovej rekonštrukcii káblových trás
bude možné v digitálnej forme prevádzkovať aj omnoho väčší počet programov, ale k tomu
bude potrebné vlastniť televízor pre príjem programov v norme DVB-C, alebo bude potrebné
zakúpiť SET-TOP-BOX so spomínanou normou ( norma DVB-T je iba pre teresteriálne
programy cez vlastnú anténu).
V súčasnosti máme 98 členov družstva, ale schôdzi sa zúčastňuje iba ich nepatrná časť.
Pritom členská schôdza rozhoduje o zásadných otázkach činnosti družstva. Upozorňujeme
ich, že jednou z povinnosti člena je zúčastňovať sa členských schôdzi. Tým členom, ktorí
majú menej ako 50%-nú účasť, rozposielame upomienky na ich vylúčenie z členstva pre
neplnenie si svojich povinnosti.
Potrebné informácie získate aj na internetovej stránke družstva – www.belsat.webnode.sk.
Svoje pripomienky môžete adresovať aj na mailovú stránku predsedu družstva –
lonc@orangemail.sk.
Záverom Vás prosíme o zhovievavosť a ústretovosť pri rekonštrukcii rozvodov a ďalšej
činnosti družstva tak, aby sme Vám mohli aj v ďalšom období ponúkať kvalitný signál
s požadovanou skladbou programov.

Členovia Predstavenstva Družstva BELSAT

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com