Kanalizácia v Belej má stáť vyše 4 mil.eur

Stavbu splaškovej kanalizácie a druhú etapu prác na čistiarni odpadových vôd v Belej nad Cirochou v okrese Snina zabezpečí spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. Košice. Zmluvná cena zákazky dosahuje 4,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Vybraný dodávateľ uspel v užšej súťaži s troma predloženými ponukami, keď predpokladaná cena prác bola 4,33 mil. eur. Podľa podmienok tendra, vyhláseného v marci minulého roka, investícia je naplánovaná na dvadsať mesiacov. Obec chce práce spolufinancovať z európskych prostriedkov cez Operačný program Životné prostredie. Zmluva o vykonaní prác bola uzatvorená 10. februára, vyplýva z oznamu o výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania.

Spoločnosť Inžinierske stavby Košice vznikla pod názvom Trať družby v roku 1951, na akciovú spoločnosť sa pretransformovala 1. mája 1992. Spoločnosť eviduje základné imanie 15,367 mil. eur. Majoritným akcionárom je od septembra 2004 francúzska spoločnosť Colas SA. Košický podnik realizuje komplexné dodávky stavebných objektov a prác v odboroch inžinierskeho, pozemného a priemyselného staviteľstva ako aj vodohospodárskych stavieb.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com