Kanalizačná prípojka - tlačivo

V prílohe je tlačivo, ktoré môžete použiť pri ohlásení drobnej stavby na kanalizačnú prípojku:

 

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka.pdf (195,8 kB)