Karneval Mrňavých

Karneval MRŇAVÝCH

 

Dňa 15. januára o 9.00 sa v našej obci v Belej nad Cirochou konal karneval MRŇAVÝCH. Uskutočnil sa v priestoroch materského centra v Mamalande.  Aj napriek tomu, že práve v tomto čase bolo sychravé počasie zúčastnilo sa ho veľa detí. Detičky boli krásne, slávnostne vyobliekané a niektoré aj s maskami. Pripravené bohaté občerstvenie, sladké maškrty boli hradené z projektu. Mamičky detí veľmi pekne ďakujú za krásny karneval s nezabudnuteľnými zážitkami a tešia sa na ďalšie spoločné akcie. Ďakujeme všetkým, hlavne organizátorkám karnevalu, nášmu starostovi obce, že spoločne pripravili takéto krásne dopoludnie mamičiek s deťmi. Karnevalu sa zúčastnili aj starí rodičia detí, ktorí sa veľmi tešili svojim vnukom a vnučkám. Mrňavé detičky dostali aj sladké maškrty. O zábavu sa postarali veselé pesničky a detičky s mamičkami si aj zatancovali.

Mgr. Jana Vyšinová

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com