Kvapka krvi pre detskú onkológiu

23. júna 2011 na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa v priestoroch Farského úradu v Belej nad Cirochou uskutočnila už tradičná akcia dobrovoľného darovania krvi pre detskú onkológiu, ktorú v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR v Košiciach organizuje naša farnosť. Tento rok sa jej zúčastnilo 86 dobrovoľníkov, z ktorých 61 darovalo krv. Poďakovanie a uznanie patrí všetkým, ktorí túto akciu podporili účasťou, darcovstvom a organizačne. Všetkým účastníkom a tým, ktorí uvažujú o darovaní krvi v budúcnosti, zvlášť mladým, adresujeme slová, ktoré povedal pápež Benedikt XVI. 12. júna t.r. na slávnosť Turíc: "Na všetkých darcov sa obraciam s pozdravom a povzbudzujem mladých, aby nasledovali ich vysoko etický príklad. Milióny ľudí takto v tichu a nenápadne pomáhajú bratom v núdzi."