Mimoriadne obecné zastupiteľstvo

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo spojené s verejnou schôdzou!

Vážení občania,

dňa 03. januára 2014 (piatok) o 16,00 hod. sa bude konať mimoriadne obecné zastupiteľstvo spojené s verejnou schôdzou v Spoločenskej sále Obecného domu v Belej nad Cirochou. Dôvodom mimoriadneho obecného zastupiteľstva spojeného s verejnou schôdzou je výstavba základňovej stanice a rádioreléoveho
bodu (vysielač na príjem mobilného signálu) za domom, súp. č. 2. Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a pracovníčka Spoločného obecného úradu obcí okresu Snina – Ing. Demková.