Morálne ocenenie žiakov

V stredu dňa 14. 6. 2017 sa žiačky Kristína Buríková 9. A, Henrieta Čižmárová 9. A, Lenka Buriková 9. A a Annamária Andrejová 9. B zúčastnili na morálnom oceňovaní žiakov Košickej arcidiecézy. Ocenených bolo 54 žiakov. Deviatačky boli ocenené za nadštandardné výkony. Cenu im odovzdal biskup Mons. Marek Forgáč. Tešíme sa, že z našej školy boli ocenené až 4 žiačky. Želáme im, aby sa im aj naďalej darilo.