Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023

V prílohe je zverejnený návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.

Návrh rozpočtu 2021 - 2023

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com