Návrh VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013