Návrh VZN o poplatkoch za služby

V prílohe je NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Belá nad Cirochou o polatkoch za služby:

 

Návrh VZN o poplatkoch za služby .pdf (102,5 kB)