Nenávratný finančný príspevok pre obec

       Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR bol našej obci schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 306 581,47 €, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 322 717,34 €.

       Prostriedky NFP budú obci poskytnuté v rámci operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a sú spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Opatrenia 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com