OČKOVANIE PROTI VÍRUSU SARS-COV-2 SPÔSOBUJÚCEMU OCHORENIE COVID-19

Vážení občania,

NEMOCNICA SNINA, S.R.O. SPÚŠŤA OD 01.02.2021 OČKOVANIE VEREJNOSTI PROTI OCHORENIU COVID-19 VAKCÍNOU COMIRNATY (BIONTECH, PFIZER).

Ak si nie ste istí, či sa môžete dať vzhľadom na váš zdravotný stav zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, informujte sa u vášho všeobecného lekára alebo vášho lekára – špecialistu !

Objednať sa na očkovanie je možné od 28.1.2021 prostredníctvom stránky korona.gov.sk, kde si tiež môžete overiť, či patríte do skupiny osôb, ktorým je t.č. umožnené dať sa zaočkovať. V prípade že do takejto skupiny nepatríte, formulár prosím nevypĺňajte.

Po objednaní sa na očkovanie vám príde potvrdzujúca SMS resp. e-mail s vaším COVID-19-PASSom, s miestom, dátumom a časom očkovania.

PRI PRÍCHODE JE POTREBNÉ SA PREUKÁZAŤ POTVRDZUJÚCOU SMS A ČÍSLOM VÁŠHO COVID-19-PASSu !

OSOBÁM, KTORÉ NEBOLI ZAREGISTROVANÉ NA OČKOVANIE CEZ korona.gov.sk, NEBUDE UMOŽNENÝ VSTUP DO PRIESTOROV OČKOVACIEHO MIESTA.

Na očkovacie miesto príďte načas !

Čo robiť pred očkovaním?

 • Objednajte sa cez korona.gov.sk
 • Pred očkovaním môžete jesť a piť iba nealkoholické nápoje.
 • Príjem alkoholických nápojov obmedzte niekoľko dní pred aj po očkovaní.
 • Na očkovanie musíte ísť zdravý, nesmiete byť v karanténe, ani domácej izolácii.
 • Pred očkovaním nie je potrebné si robiť test na COVID-19, ani test na protilátky proti ochoreniu COVID-19.
 • Užite svoje lieky bežne ako inokedy.
 • Ak si žena nie je istá tehotenstvom, je potrebné si urobiť tehotenský test.
 • V prípade, že ste absolvovali v nedávnej dobe očkovanie proti inému ochoreniu (napr. chrípka, tetanus, hepatitída B, pneumokoky a iné), je potrebné dodržať odstup medzi očkovaniami minimálne 14 dní.
 • Zvoľte vhodné oblečenie, napr. tričko alebo blúzku s krátkym rukávom (uľahčí nám to očkovanie).

Ako sa dostanem na očkovacie miesto?

 • Vakcinačné centrum sa nachádza v areáli Nemocnice Snina, s.r.o., v priestoroch ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých /APS, pôvodne LSPP/
 • Pred vstupom do vakcinačného centra si vydezinfikujte ruky.

Čo robiť po očkovaní?

 • Po očkovaní sa zotrváte 15 minút vo vyhradenom priestore. 
 • Po uvedenom časovom limite môžete opustiť priestory. 
 • Preočkovanie druhou dávkou vakcíny je v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky aspoň 28 kalendárnych dní odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky. Na preočkovanie sa nemusíte objednávať. O termíne Vášho preočkovania budete informovaní SMS správou.

Aj po očkovaní naďalej dodržiavajte nariadené hygienicko-epidemiologické nariadenia.

Ďalšie informácie sú dostupné na uvedených internetových stránkach: 

https://www.sukl.sk/ 
https://korona.gov.sk/ 
https://www.health.gov.sk/ 
https://www.uvzsr.sk/

Ordinačné hodiny Vakcinačného centra 
Pondelok až piatok (okrem sviatkov) 
07:00 – 11:30 hod. 
11:30 – 12.00 hod. obedná prestávka 
12:00 – 13:00 hod. 

Zoznam náhradníkov

Ak sa na očkovanie v daný deň nedostavia všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám s ochorením zo zoznamu nižšie, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením uvedeným v zozname nižšie.

Osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,

2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

3. s transplantáciou solídnych orgánov,

4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),

5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D

6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,

7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,

11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,

12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

14. s extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35,

15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),

16. s cirhózou pečene,

17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,

20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)

21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,

22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,

23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

 

Ak spĺňate vyššie uvedené kritéria a máte záujem zaradiť sa do zoznamu náhradníkov na očkovanie, kontaktujte nás  na telefónnom čísle:

057 7871 229 v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com