Odber krvi

Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

a CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla

Belá nad Cirochou

Vás pozýva na

M I K U L Á Š S K U  

K V A P K U   K R V I

10.12.2018

od 8.00 -11.00 hod

v priestoroch cirkevnej základnej školy

         Srdečne pozývame všetkých darcov aj prvodarcov.

                                           

Ďakujeme!