Odvolanie III. STUPŇA POVODŇOVEJ AKTIVITY PRE ÚZEMIE OBCE BELÁ NAD CIROCHOU

Vzhľadom na stabilitu - pokles hladín vodných tokov a po ukončení intenzívneho dažďa a zabezpečovacích a záchranných prác obec Belá nad Cirochou v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona NR SR č. 180/2013 Z. z.

odvoláva

III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Belá nad Cirochou

dňa 20. 7. 2020 od 10.00 hod.

Dôvod: Pominul stav ohrozenia obyvateľov v obci Belá nad Cirochou a ich majetku.

V Belej nad Cirochou, dňa 20. 7. 2020

Ján Vajda, starosta obce

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com