Opatrenia Krízového štábu obce Belá nad Cirochou - COVID-19

Krízový štáb obce Belá nad Cirochou prijal na svojom prvom zasadnutí dňa 17. 3. 2020 tieto opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu - COVID 19:

(Platné od 17. 3. 2020 do odvolania)

 1. Informovať občanov cestou miestneho rozhlasu, káblovej televízie, úradnej tabule, webového sídla obce a letákov o téme nového koronavírusu COVID-19.

 2. Všetky plánované podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú na území obce zrušené.

 1. Priestory Obecného domu sú do odvolania zatvorené.

 1. Všetky pôvodne plánované termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a termíny zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva sú do odvolania zrušené.

 1. Zabezpečiť ochranné rúška pre občanov vo veku 60 a viac rokov. Distribúciu ochranných rúšok zaistia zamestnanci obecného úradu.

 1. Požiadať verejnou výzvou ľudí, ktorí sa vrátili z pobytu mimo SR a zdržiavajú sa na území obce Belá nad Cirochou, aby túto informáciu poskytli obecnému úradu.

 1. Monitorovať dodržiavanie nariadenej karantény občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia v záujme prevencie pred šírením infekcie.

 1. Nahlásiť na RÚVZ (resp. Políciu SR) občanov, u ktorých sa preukáže nedodržiavanie nariadenej karantény.

 1. Odporučiť organizáciám pôsobiacim na území obce, aby obmedzili stretávanie sa skupín obyvateľov.

 1. Nahlásiť Polícii SR podnikateľské subjekty, ktoré nerešpektujú nariadenie zatvorenia barov, krčiem, stávkových kancelárií,  podnikov zábavného charakteru a pod.

 1. Obmedziť prevádzku Obecného úradu v Belej nad Cirochou nasledovne:

 • Obecný úrad bude do odvolania fungovať v režime nestránkových dní.

 • Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad Belá nad Cirochou bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. 

 • V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky na tel. čísle 057/768 3126 alebo 057/768 3136 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: obecbelanadcirochou@gmail.com

 1. Matričný úrad v Belej nad Cirochou v čase mimoriadnej situácie bude vybavovať len prípady úmrtí. Civilné sobáše je možné uskutočňovať len za prítomnosti maximálne 4 osôb s ochrannými prostriedkami.

 1. Všeobecný lekár pre dospelých nebude vykonávať preventívne vyšetrenia, odbery a nebudú sa realizovať administratívne úkony a vydávať administratívne potvrdenia. Občania obce sú povinní strániť sa osobných návštev lekára a tieto realizovať len na základe telefonickej komunikácie s príslušným lekárom – MUDr. Valeriánom Hajdukom.

 1. V ambulancii zubného lekára MUDr. Pavla Brečku budú ošetrené len akútne prípady. Do 30. 3. 2020 bude zubný lekár ordinovať v pondelok a vo štvrtok v čase od 8.00 hod. do 9.00 hod.

 1. Od 23. 3. 2020 má Lekáreň Belá nasledovné otváracie hodiny: Pondelok až Piatok od 7.00 hod. do 12.30 hod. V súčasnosti sú lekárni dodávané len lieky viazané na lekársky predpis.

 2. S pomocou zamestnancov obecného úradu a dobrovoľníkov bude zabezpečená pomoc pre dôchodcov a chorých formou doručenia nákupu potravín, drogérie, liekov a pod. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 057/768 3126 alebo 057/768 3136.

 1. Vyzvať obyvateľov, aby vo vlastnom záujme obmedzili stretávanie sa skupín obyvateľov na verejných priestranstvách v obci.

Krízový štáb obce Belá nad Cirochou bude situáciu naďalej monitorovať a v prípade potreby prijme ďalšie potrebné opatrenia.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com