Opatrenia zo zasadnutia KRÍZOVÉHO ŠTÁBU obce Belá nad Cirochou - 31. 3. 2020

Krízový štáb obce Belá nad Cirochou prijal na svojom druhom zasadnutí dňa 31. 3. 2020 tieto opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu - COVID 19:

(Platné od 31. 3. 2020 do odvolania)

1. Vzhľadom na vážnosť situácie sa účinnosť opatrení prijatých na zasadnutí Krízového štábu obce Belá nad Cirochou predlžuje až do odvolania.

2. Až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

3. Až do odvolania sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom na území obce, aby vo svojich prevádzkach dodržiavali zákaz združovania sa a vyvodili maximálnu zodpovednosť voči zákazníkom.

4. Až do odvolania sa na celom území obce zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

5. Až do odvolania fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby umožnia, respektíve zabezpečia:

 • vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, a pod.)
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

6. Až do odvolania sa zakazuje všetkým občanom a obyvateľom obce vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, teda bez ochranného rúška, šálu, šatky alebo inej alternatívy.

7. Až do odvolania sa zakazuje všetkým občanom a obyvateľom obce pohybovať na verejnosti ako aj v otvorených obchodných prevádzkach dlhšie ako  po nevyhnutnú dobu nákupu.

8. Až do odvolania sa nariaďuje všetkým občanom a obyvateľom obce, aby vstupovali do prevádzok obchodu a služieb len s ochrannými rúškami a aby používali jednorazové rukavice na nákup pečiva.

9. Až do odvolania sa nariaďuje všetkým občanom a obyvateľom obce, aby obmedzili svoju účasť na smútočných rozlúčkach a pohrebných obradoch len na najbližšiu rodinu a pri účasti na pohreboch používali ochranné rúška a dodržiavali bezpečnostné odstupy.

10. Až do odvolania sa odporúča všetkým občanom a obyvateľom obce, aby obmedzili návštevy seniorov, len na najbližších rodinných príslušníkov a to predovšetkým z dôvodu zabezpečenia životne dôležitých potrieb.

11. Až do odvolania sa odporúča dôchodcom vychádzať zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Odporúčame seniorom, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.

12. Krízový štáb obce Belá nad Cirochou ukladá starostovi obce a zamestnancom Obecného úradu povinnosť:

 • Oboznámiť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu, úradnej tabule, webového sídla obce a káblovej televízie o aktuálnych informáciách ku koronavírusu COVID-19.
 • Distribuovať do každej domácnosti informačný leták s novými opatreniami, týkajúcimi sa ochorenia COVID – 19.
 • Oboznámiť občanov na nutnosť využívania bezhotovostného uhrádzania platieb dane, poplatkov za komunálny odpad, správnych poplatkov a podobne.
 • Sledovať aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19, v prípade potreby prijímať preventívne opatrenia na základe usmernení Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Okresného úradu Snina.
 • Upozorniť občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, že pre nich platí povinnosť dodržiavať 14 dennú karanténu. Občania, ktorí nebudú dodržiavať karanténu, budú sankcionovaní v zmysle platných právnych predpisov.
 • Upozorniť rodičov, aby mládež dodržiavala zákaz združovania sa.
 • Vyzvať občanov, aby vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia svojich blízkych rešpektovali a dodržiavali prijaté opatrenia vzhľadom na vážnosť situácie a tak nám spoločne pomohli zabrániť šíreniu koronavírusu.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com