Oznam Družstva Belsat

Oznam Družstva Belsat

Predstavenstvo Družstva BELSAT ako prevádzkovateľ
 káblovej televízie v obci zvoláva členskú schôdzu
všetkých členov družstva, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 26. novembra o 13:00 hod. v zasadačke OÚ.
 
Hlavné body programu schôdze:
- činnosť družstva a kontrolnej komisie,
- účtovná závierka,
 - kontrola plnenia úloh,
 - voľba členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
- diskusia.
Účasť všetkých členov je povinná.