Oznam o dočasnom zákaze vstupu do Vojenského obvodu Valaškovce - September 2012

Ministerstvo obrany SR, Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce, Kamenica nad Cirochou, zaslal na Obecný úrad Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci August 2012.

V termínoch, ktoré sú uvedené v prílohe, je na územie vojenského obvodu vyhlásený dočasný zákaz vstupu:

 

Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac September 2012