Oznam o dočasnom zákaze vstupu do vojenského obvodu

Oznam o dočasnom zákaze vstupu do vojenského obvodu

Ministerstvo obrany SR, Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce, Kamenica nad Cirochou, zaslal na Obecný úrad Plán  využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci JÚL 2012.

V termínoch, ktoré sú uvedené v prílohe, je na územie vojenského obvodu vyhlásený dočasný zákaz vstupu: 

 

Oznam o dočasnom zákaze vstupu.jpg (1 011,3 kB)