Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce

V priílohe je Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci Február 2016. 

 

V uvedených termínoch plánovanej činnosti na území vojenského obvodu je vyhlásený zákaz vstupu na územie VO Valaškovce. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Február 2016