Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce

V priílohe je Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci Február 2016. 

 

V uvedených termínoch plánovanej činnosti na území vojenského obvodu je vyhlásený zákaz vstupu na územie VO Valaškovce. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Február 2016

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com