Oznám o dočasnom zákaze vstupu

V termínoch uvedených v prílohe je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný! Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:

 

Plán činnosti VO Apríl 2015.pdf (49847)