Oznám o dočasnom zákaze vstupu

V termínoch uvedených v prílohe je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný! Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:

 

Plán činnosti VO Apríl 2015.pdf (49847)

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com