Oznam pre verejnosť v súvislosti s platbami

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu na Slovensku a zavedené opatrenia Krízového štábu obce Belá nad Cirochou, uvádzame čísla účtov Obecného úradu Belá nad Cirochou, na ktoré je možné bezhotovostne uhrádzať platby.

Platby dane, poplatky za komunálny odpad, správne poplatky uhrádzajte na účet:

IBAN: SK 59 0200 0000 0000 2242 0532

Variabilný symbol nájdete v rozhodnutí o vyrúbení miestnej dane a v rozhodnutí o vyrúbení poplatku za komunálny odpad. Do Poznámky vždy uvádzajte Vaše meno, priezvisko a adresu. V opačnom prípade nemusí byť platba zaúčtovaná.
___________________________________________________________

Nájomné za obecný nájomný byt je potrebné uhrádzať vždy do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu: 

IBAN: SK38 0200 0000 0034 0626 7753 
Variabilné symboly pre jednotlivé bytové domy: 
1033 - Bytový dom A 
1034 - Bytový dom B 
1068 - Bytový dom C 
Do Poznámky vždy uvádzajte meno a priezvisko nájomcu a číslo bytu. V opačnom prípade nemusí byť platba zaúčtovaná.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com