OZNAM RVPS

                    

     Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov žiada o súčinnosť v súvislosti s registráciou chovov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná.

     V prípade, ak chovateľ chce chovať ošípané pre iný účel ako na vlastnú súkromnú domácu spotrebu registrácia chovu ošípaných sa vykonáva na základe písomnej žiadosti chovateľa zaslanej na RPVS spolu s dokladom preukazujúcim oprávnenie užívať pozemok a stavbu, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a vyplneným tlačivom „Registrácia chovu, ktoré bude po splnení podmienok stanovených v zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov potvrdené  Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Humennom a následne chovateľom zaslané do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline.  

       Týmto žiadame všetkých chovateľov ošípaných určených pre vlastnú spotrebu s reálnym stavom ošípaných 1 a viac kusov, aby to nahlásili na Obecný úrad.

 

Usmernenie RVPS

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com