Oznam tenisového klubu

Oznam Tenisového klubu.

Pozývame všetkých priaznivcov tenisu na stretnutie, ktoré sa uskutoční  dňa 28.3.2014, v piatok o 18,00 hod., na futbalovom ihrisku TJ Slovan Belá nad Cirochou. Na stretnutí budú prejednané otázky činnosti klubu, zabezpečenia súťaží, členstva v klube atd. V porovnaní s minulým ročníkom chceme rozdeliť súťaž seniórov na dve skupiny. Dôvodom je sprístupnenie súťaže aj pre úplných začiatočníkov.

Podmienky členstva sa nemenia. Celoročný poplatok je:

1. nad 40 rokov: 20,-

2. do 40 rokov: 10,-

3. žiaci: 5,-

Pre nečlenov klubu ostáva poplatok 2,- € za 1 hodinu

Ďalšie podrobnosti budú prejednané na stretnutí. Tešíme sa na hojnú účasť.

 

Výbor TK Belá nad Cirochou.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com