Oznam

Obec Belá nad Cirochou oznamuje občanom obce,

že sobotňajší zber veľkoobjemného odpadu pracovníkmi obce sa počas mesiaca augusta ruší z dôvodu čerpania dovoleniek.

Najbližší zvoz bude až v sobotu, dňa 03.09.2016.

                        Priemyselný dvor bude otvorený: každý pondelok od 10:00 do 17:00 ako doposiaľ

                                                                        sobotu 06.08.2016 od 08:00 do 12:00   

                                                                        sobotu 20.08.2016 od 08:00 do 12:00