OZNAM - Prideľovanie obecných nájomných bytov

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s dokončením výstavby nového bytového domu v obci Belá nad Cirochou, je možné požiadať o pridelenie obecného nájomného bytu. 

V prípade záujmu si Žiadosť o pridelenie bytu môžete vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu.

VZN č. 02/2019 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov nájdete tu: https://files.belanadcirochou.webnode.sk/200042447-91bf992b7a/VZN%2002-2019.pdf

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com