OZNAM

Vážení občania,

z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa ochorením COVID-19 a v záujme bezpečnosti nás všetkých Vás žiadame, aby ste daňovú a poplatkovú povinnosť uhrádzali len bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu obce:

SK 59 0200 0000 0000 2242 0532 a použili správne variabilné symboly, ktoré sú uvedené na jednotlivých rozhodnutiach. Do Poznámky uveďte meno, priezvisko a adresu.

Taktiež Vás chceme požiadať, aby ste s úhradou pomohli aj našim starším spoluobčanom, ktorí nemajú prístup na internet. Nakoľko starší občania patria v tejto situácii šírenia koronavírusu k najviac ohrozenej skupine obyvateľov,  nevystavujme ich  zbytočnému riziku, ktoré môže vzniknúť, ak by prišli platiť osobne do pokladne obecného úradu.

___________________________________________________________

 

Zároveň Vám oznamujeme, že naša zberová spoločnosť Fúra nám doručila nálepky na kuka nádoby pre rok 2020. Nálepky Vám budú na kuka nádoby nalepené našimi zamestnancami po uhradení poplatku za komunálny odpad. Preto Vás žiadame, aby ste poplatok za komunálny odpad uhradili do 01.06.2020.

Po 01.06.2020 nebudú kuka nádoby bez označenia nálepkou s logom Fúra  vyvezené!!! 

K tomuto kroku sme museli pristúpiť z dôvodu enormného nárastu množstva  zmesového komunálneho odpadu za uplynulý rok.

Aj keď sme sa v porovnaní s r. 2019 polepšili v triedení odpadov o 30% , nárast množstva zmesového komunálneho odpadu o 241 t nám spôsobil zníženie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu oproti r. 2018. z 15,36% na 12,6%. 

   

Ďakujeme za pochopenie.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com