Oznámenie o dočasnom zákaze vstupu do vojeského obvodu Valaškovce - November 2012

Oznámenie o dočasnom zákaze vstupu do vojeského obvodu Valaškovce - November 2012

Vojenský obvod Valaškovce oznamuje, že v termínoch uvedených nižšie je plánovaná činnosť na území vojenského obvodu a z tohto dôvodu je dočasný zákaz vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce:

 

Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac November 2012.pdf (59,7 kB)