Oznámenie o dočasnom zákaze vstupu do vojeského obvodu Valaškovce - November 2012

Vojenský obvod Valaškovce oznamuje, že v termínoch uvedených nižšie je plánovaná činnosť na území vojenského obvodu a z tohto dôvodu je dočasný zákaz vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce:

 

Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac November 2012.pdf (59,7 kB)

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com