Oznámenie o dočasnom zákaze vstupu do vojeského obvodu Valaškovce - November 2012

Vojenský obvod Valaškovce oznamuje, že v termínoch uvedených nižšie je plánovaná činnosť na území vojenského obvodu a z tohto dôvodu je dočasný zákaz vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce:

 

Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac November 2012.pdf (59,7 kB)

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com