OZNÁMENIE O NEPODPÍSANÍ UZNESENIA č. 78/2019

Dňa 6. novembra 2019 starosta obce Ján Vajda, nepodpísal uznesenie z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou, a to: 

  • Uznesenie č. 78/2019 zo dňa 29.10.2019 

Starosta obce Belá nad Cirochou využil svoju právomoc vetovať uvedené uznesenie a tým pozastavil jeho výkon, nakoľko sa domnieva, že je zjavne nevýhodné pre obec.