OZNÁMENIE O NEPODPÍSANÍ UZNESENIA Č. 83/2019

Dňa 19. decembra 2019 starosta obce Ján Vajda, nepodpísal uznesenie z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou, a to: 

  • Uznesenie č. 83/2019 zo dňa 10.12.2019 
  •  

Starosta obce Belá nad Cirochou sa domnieva, že neschválenie Rozpočtového opatrenia č. 03/2019 zo dňa 31.10.2019 Uznesením č. 83/2019 je zjavne nevýhodné pre obec.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com