Oznámenie o pokračovaní prerokovania zmien a doplnkov UPN-O

Oznámenie o pokračovaní prerokovania zmien a doplnkov UPN-O