Oznámenie o pokračovaní prerokovania zmien a doplnkov UPN-O