Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK

V prílohe je zverejnené oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu PSK