Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce - verejná vyhláška

Obec Belá nad Cirochou týmto oznamuje verejnosti začatie prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Belá nad Cirochou.

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN O - Belá nad Cirochou.pdf (58,5 kB)

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com