Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce - verejná vyhláška

Obec Belá nad Cirochou týmto oznamuje verejnosti začatie prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Belá nad Cirochou.

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN O - Belá nad Cirochou.pdf (58,5 kB)