Oznámenie o Správe o hodnotení strategického dokumentu