Oznámenie o Správe o hodnotení strategického dokumentu

Oznámenie o Správe o hodnotení strategického dokumentu