Oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu

V prílohe je zverejnené oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK"

Plán udržateľnej mobility PSK