Oznámenie o strategickom dokumente - Dlhé nad Cirochou

V prílohe sa nachádza oznámenie o strategickom zámere ZaD č. 1 ÚPN - O Dlhé nad Cirochou

 

Oznámenie o strategickom dokumente - ZaD č. 1 ÚPN - O Dlhé nad Cirochou

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com