Oznámenie o strategickom dokumente - Dlhé nad Cirochou

V prílohe sa nachádza oznámenie o strategickom zámere ZaD č. 1 ÚPN - O Dlhé nad Cirochou

 

Oznámenie o strategickom dokumente - ZaD č. 1 ÚPN - O Dlhé nad Cirochou