Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Belá nad Cirochou

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Belá nad Cirochou