Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Belá nad Cirochou týmto oznamuje, že dňa 06.08.2012 jej bolo od Obvodného úradu životného prostredia v Humennom, pracovisku Snina, Partizánska 1057, Snina, doručené

 

Oznámenie o strategickom dokumente:

„ZMENY A DOPLNKY č. 3 ÚPN OBCE SNINA“.

 

            Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza na Obecnom úrade v Belej nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, Belá nad Cirochou. Do správy možno nahliadnuť na Obecnom úrade počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15,30 hod. (úradné hodiny) a možno si z neho robiť výpisy, odpisy alebo zhotoviť kópie na vlastné náklady.

 

            Stanovisko k Oznámeniu k strategickému dokumentu môže verejnosť doručiť písomne na Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, pracovisko Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina, do 15 dní od zverejnenia Oznámenia o strategickom dokumente.

 

V Belej nad Cirochou, 06.08.2012

 

                                                                                                             Ján Vajda

                                                                                                            starosta obce

 

Zverejnené: 06.08.2012

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com