Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente

"Program odpadového hospodárstva obec Belá nad Cirochou na roky 2016-2020."

POH obce Belá nad Cirochou na roky 2016-2020

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com