Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente

"Program odpadového hospodárstva obec Belá nad Cirochou na roky 2016-2020."

POH obce Belá nad Cirochou na roky 2016-2020