Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente

"Program odpadového hospodárstva obec Belá nad Cirochou na roky 2016-2020."

POH obce Belá nad Cirochou na roky 2016-2020

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com