Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe je zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou".

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com