Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe je zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou".

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou