Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe sa nachádza Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Snina:

 

Oznámenie - UPN Snina.pdf