Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe sa nachádza Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Snina:

 

Oznámenie - UPN Snina.pdf

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com