Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe sa nachádza Oznámenie o strategickom dokumente: Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Belá nad Cirochou.

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com