Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe sa nachádza Oznámenie o strategickom dokumente: Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Belá nad Cirochou.

 

Oznámenie o strategickom dokumente