Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Belá nad Cirocho týmto oznamuje, že dňa 03.03.2015 je bolo doručené od Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja":

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com