Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Belá nad Cirocho týmto oznamuje, že dňa 03.03.2015 je bolo doručené od Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja":

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com