Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Belá nad Cirocho týmto oznamuje, že dňa 03.03.2015 je bolo doručené od Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja":

 

Oznámenie o strategickom dokumente