Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Belá nad Cirocho týmto oznamuje, že dňa 03.03.2015 je bolo doručené od Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja":

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com