Oznámenie o vykonaní strelieb vo vojenských obvodoch

Oznámenie o vykonaní strelieb vo vojenských obvodoch

Ministerstvo obrany SR, Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce, Kamenica nad Cirochou, zaslal na Obecný úrad Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci August 2012.

V termínoch, ktoré sú uvedené v prílohe, je na územie vojenského obvodu vyhlásený dočasný zákaz vstupu:

 

 

Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac AUGUST 2012.pdf (50,4 kB)