Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry