Oznámenie o začatí koaludačného konania - rozšírenie vodovodu - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí koaludačného konania - rozšírenie vodovodu - verejná vyhláška